ansys workbench19.2湿模态分析时添加自由液面无法求解? 100

ansys workbench19.2湿模态分析时,添加自由液面求解不了,抑制自由页面可以求解,是怎么回事呢?

具体见下图:

1.png
1.png
2.png


邀请回答 举报

推荐内容