Abaqus-umat-线性随动硬化弹塑性umat

Abaqus-umat-线性随动硬化弹塑性umat

共11章节 (更新至11)   3小时12分钟

5星
我要评分>
69
1金币抵扣 ¥0.01

17
 • 介绍
 • 章节
 • 评论 63

目录如下

目录.jpg

------------------------------------------------------------------------------------


课程章节

共11章节 (更新至11)
 • 免费
  4分54秒
 • 免费
  20分41秒
 • 免费
  26分49秒
 • 试看3分钟
  28分0秒
 • 试看2分钟
  5分36秒
 • 试看2分钟
  14分58秒
 • 试看3分钟
  34分5秒
 • 试看2分钟
  15分52秒
 • 试看2分钟
  6分23秒
 • 免费
  23分7秒
 • 免费
  12分24秒
(63条)
默认 最新
九千老师多出教程,已经买了三个了~
评论 1 点赞 1
回复
一定
评论 点赞
知识无价,从b站那里来消费了
评论 1 点赞 1
回复
感谢,希望能解答你的疑问
评论 点赞
大佬,请教一下,您的讲义里面推导切线刚度矩阵的最下面,为啥2G*在D44,D55,D66时候要除以2,而另外一项带流动张量的H*不用除以2~
评论 3 点赞
回复
都除以2了。一个是(2G+1)/2。另一个是(eta12eta12+eta21eta21)/2
评论 2 点赞
回复
哦哦~谢谢
评论 点赞
查看全部3条回复 >
这个需要先买那个各向同性硬化的教程吗
评论 1 点赞
回复
不需要
评论 点赞
什么时候推出非线性随动强化UMAT呢?
评论 1 点赞
回复
得再等等,时间太少了
评论 点赞
什么时候推出非线性随动强化UMAT呢?
评论 1 点赞
回复
计划中了
评论 点赞
什么时候推出非线性随动强化UMAT呢?
评论 点赞
什么时候推出非线性随动强化UMAT呢?
评论 点赞
什么时候推出非线性随动强化UMAT呢?
评论 点赞
什么时候推出非线性随动强化UMAT呢?
评论 点赞

查看更多评论 >

九千CAE

博士

影响力

粉丝

内容

获赞

项目客服
培训客服